Światowy Dzień Pamięci Ofiar Katynia, został ustanowiony na 13 kwietnia. W dniu tym radio berlińskie podało komunikat o odnalezieniu w lesie katyńskim zwłok 12 000 polskich oficerów.

Morderstwo dokonane przez NKWD na polecenie Józefa Stalina stało się w Polsce symbolem bestialstwa komunistów, a fałszowanie zbrodni – synonimem kłamstwa totalitarnego systemu. Trwający od 1944r. narzucony nam przez ZSRR ustrój uniemożliwiał prowadzenie badań naukowych oraz poznanie prawdy dotyczącej zbrodni katyńskiej. Dziś, dzięki wytrwałej pracy polskich historyków, możemy dowiedzieć się na ten temat zdecydowanie więcej.Należy zastanowić się nad zbrodnią katyńską w szerszej perspektywie, żebyśmy spróbowali spojrzeć na Katyń, jak na symbol utraty przez Polskę elit. Według ustaleń historyków, od 60 do 70% zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje oficerów Wojska Polskiego stanowili oficerowie rezerwy, przeważnie zmobilizowani lekarze, prawnicy, inżynierowie, naukowcy.

Strata tych ludzi, określanych przez dr. Andrzeja Kunerta mianem „elity narodu”, stanowiła straszliwy cios dla Ojczyzny. Katyń wpisuje się w serię wydarzeń podczas całej II Wojny Światowej, w której to obaj okupanci za cel postawili sobie wymordowanie polskich elit. Innymi przykładami takich działań była przeprowadzona przez nazistów akcja AB, czy tzw. ‘mord profesorów lwowskich”. Ofiarami zbrodniczych działań byli m.in. wybitny prawnik cywilista prof. Roman Longchamps de Berier, matematyk i działacz polityczny prof. Kazimierz Bartel, wybitny lekkoatleta Janusz Kusociński, były marszałek sejmu Maciej Rataj, profesor historii Kazimierz Zakrzewski, a także wielu innych. Zbrodnia katyńska, ofiarami której padli głównie oficerowie Wojska Polskiego staje się wymownym symbolem planowej eksterminacji najlepiej wykształconych przedstawicieli narodu polskiego, eksterminacji której autorami byli zarówno komuniści jak i naziści.

Dwudziestolecie międzywojenne było w oczach Polaków szansą na odrodzenie Ojczyzny, po 123 latach niewoli. Dlatego też okres ten charakteryzuje się tak wybitnymi osiągnięciami Polaków w zakresie społecznym, naukowym i politycznym. Po wybuchu II Wojny Światowej, komunistyczny i nazistowski okupant, widząc siłę naszego narodu, chcąc brutalnie podporządkować sobie Polaków, wymordował znaczącą część najbardziej wykształconych Polaków. Dziś musimy spojrzeć na Katyń w przedstawionym przeze mnie szerszym i symbolicznym znaczeniu – zbrodni katyńskiej, jako próby eksterminacji polskich elit.

S.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

%d blogerów lubi to: