W zeszłym tygodniu na serwisie Fronda.pl pojawił się artykuł „Kim są Autonomiczni Nacjonaliści?” autorstwa Aleksandra Majewskiego. Zazwyczaj podobne publikacje dotyczące naszej działalności i pojawiające się w nich nieścisłości kwitujemy wspaniałomyślnym milczeniem. Podobnie byłoby i tym razem, jednak przez wzgląd na szacunek wobec tych przedstawicieli ruchu narodowego, którzy mimo wydarzeń ostatnich miesięcy wciąż sięgają do Frondy, zdecydowaliśmy się opublikować kilka słów sprostowania.

Niebezpieczeństwo artykułu p. Majewskiego polega na tym, że w pewnych konkretnych fragmentach autor rzeczywiście przejawia znajomość tematu, a przynajmniej udowadnia, że zasięgnął źródeł przed napisaniem tekstu, co u czytelnika może wywołać nieprawdziwe wrażenie, że jest to rzetelny opis istoty działania Autonomicznych Nacjonalistów. Niestety, już dalej w tych samych paragrafach występują krzywdzące uproszczenia i nadinterpretacje godzące w dobre imię naszego ruchu.

Najważniejszym nieporozumieniem, z którego mam nadzieję, że osoby czytające ten tekst zdadzą sobie sprawę, jest wyczytywanie konkretnych postulatów z naszych bannerów/tekstów i zbiorcze przypisywanie ich wszystkim Autonomicznym. Okazuje się bowiem, że nie! Brak jednolitej organizacji i sformalizowanej hierarchii jest nie tylko, jak opisuje p. Majewski, działaniem mającym utrudnić służbom inwigilację ruchu, ale samą istotą AN. Autonomiczny Nacjonalizm jest naturalną odpowiedzią na nasze rozczarowanie brakiem skuteczności tych organizacji narodowych, które przez lata monopolizowały kanapę, ale w tym czasie nie osiągnęły żadnych wymiernych efektów. W międzyorganizacyjnych przepychankach, politykowaniu skali mikro i sztucznych podziałach nacjonalistycznej społeczności upatrujemy słabość, której trzeba przeciwdziałać. AN jest więc platformą łączącą wszystkich polskich nacjonalistów pragnących zaangażować się w nieustającą pracę na rzecz sprawy narodowej – tych, którzy nacjonalizmu nie traktują jako etatu 8-16, a dla których jest stylem życia.

Oznacza to, że bez mała piąta część artykułu p. Majewskiego jest cokolwiek rozmijająca się z prawdą. Nie ma bowiem rady programowej Autonomów, manifestu Autonomów, naszego dekalogu czy innej formy jedynej objawionej prawdy nacjonalistycznego punktu widzenia. Nie można przypisać nam „anarchistycznego credo (…), solidaryzmu z krajami III świata (…), (większego) zainteresowania historią europejskich ruchów niż rodzimymi tradycjami” i in. postulatów wymienionych w tekście Frondy w sposób zbiorczy i całościowy. AN nie jest monolitem, a zbiorem autonomicznych i niezależnych grup. Stąd wniosek, i tego autor niestety nie wspomina dość dobitnie, że w naszych szeregach są i tacy, dla których priorytetem jest solidaryzm społeczny, ale i tacy, którzy swoją przygodę z literaturą ekonomiczną zaczynali od Friedmana; są i ateiści i katolicy; są tacy, co jadą na Ukrainę i tacy, co dopiero wjadą, ale na czołgu. To, co nas naprawdę łączy to bezwarunkowa miłość do Narodu i skłonność do poświęceń w walce o jego byt. Poszczególne postulaty są inicjatywą indywidualną albo lokalnych grup aktywistów o zbliżonych, spójnych poglądach.

Dla uczciwości należy jednak nadmienić, że w ostatnim „sezonie” rzeczywiście niektóre hasła zrobiły się popularniejsze – anty-multikulturalizm, sprzeciw wobec lewackiego trybu życia i monopolizacji dialogu społeczno-politycznego przez partie antynarodowe. Nie należą do haseł uniwersalnych jednak, jak autor zdaje się sugerować: solidarność z Palestyną, paneuropeizm(!), czy jakiekolwiek myśli anarchistyczne (!!).

Powyższa dygresja jest jedynie sprostowaniem do tekstu Aleksandra Majewskiego, który w innych fragmentach, w szczególności tych dotyczących sposobu działania i organizacji ruchu ma dużo racji. Co innego z obszernie cytowanym w ostatniej części tekstu Arkadiuszem Mellerem. Nie wiem, czy wypowiedź p. Mellera została na skutek niefortunnego błędu edytorskiego przekształcona lub osadzona w niewłaściwym kontekście, ale w obecnej formie nawet nie prowokuje dyskusji.

Oczywiście zgodnie z ideą powyższego tekstu, nie jest to stanowisko wszystkich Autonomicznych Nacjonalistów.

 WS

Możliwość komentowania jest wyłączona.